Blog-Liefde overwint alles

26. mrt, 2015

 

 

maandag 10 december 2012

(SPORT)-GEWELD BEGINT BIJ ONS ZELF

 
                                                         (SPORT) -GEWELDIn allerlei commentaren heb ik gemist , dat de oplossing bij ons zelf begint. Onze eigen kleine geweldsuitingen en de ontkenning daarvan. En dat we daardoor ons eigen geweld projecteren in de buitenwereld. En met een  niet letterlijke verwijzing naar de regels die Etty Hillesum ooit schreef tijdens de tweede wereldoorloog: ik kan wel naar die duitse soldaten wijzen,maar hoe is met mijn eigen geweld als ik weer eens mijn buurman af snauw. En we zouden ons af dienen te vragen waarom is er geweld? Omdat we onvoldoende liefde in ons hebben. Omdat we in ons leven onvoldoende liefde hebben ervaren. En dus is het zaak daar aan te gaan werken. iedere dag te werken aan het bevrijden van ons zelf van de demonen uit het verleden: gebrek aan liefde,niet gezien te hebben gevoeld,in de steek te zijn gelaten of gevoeld hebben,mishandeld zijn et.etc. We hebben te werken aan het bevrijden van de liefde in ons zelf en zo in anderen Dan pas zal het niet meer nodig zijn om ons eigen geweld te projecteren in de buitenwereld. Het huidige geweld is een schreeuw aan ieder van ons: Kijk naar je zelf! Hoe is het met je eigen geweld gesteld? Wie snauw je af,wie laat je in de steek,wie mishandel je- verbaal of fysiek of non-verbaal. Hou je wel genoeg van jezelf.? etc. etc. Ja ik weet: het is prettiger naar anderen te wijzen dan zelfonderzoek te doen en te kijken naar wat we zelf hebben te veranderen. Toch is dat mijns inziens de enige weg !
In de Volkskrant van vandaag schrijft Peter Middendorp ,dat hij  begrip heeft voor het schelden op scheidsrechters en daar ook hartstochtelijk aan heeft meegedaan. Overigens is  het woord hartstochtelijk in dit verband niet juist. Dat moet egotochtelijk zijn. Hoe dan ook ,ik heb naar aanleiding van zijn column een aantal vragen gesteld :- is er ooit op de scholen die heeft doorlopen u  geleerd hoe je adekwaat met emoties kunt omgaan?
 
 
- is er in uw gezin waar u bent groot gebracht ooit aandacht besteed aan het op een adequate manier omgaan met emoties?
 
 
- Is u ooit geleerd dat emoties als ze zo heftig zijn,niets van doen hebben met het heden,maar het verleden wordt geraakt?
 
-Heeft u zich ooit gerealiseerd, dat een competitiewedstrijd überhaupt niet 
gespeeld kan worden als er geen scheidsrechter is?
 
-Zou alleen al om het feit, dat een scheidsrechter zijn vrije tijd opoffert om u of mijnheer Onkenhout 90 minuten plezier te doen hebben,hij gerespecteerd dient te worden en niet te worden uitgescholden?
 
- Heeft u zich ooit afgevraagd waar u en de Onkenhouts het recht van daan halen om hun onvermogen met emoties om te gaan bot te vieren op een scheidsrechter?
 
- Waar haalt u het idee vandaan, dat voetbal is uitgevonden om  agressie in goede banen te leiden?
 
- Zou u zich lenen voor een wekelijkse scheldpartij van 90 minuten en dat iedere week en dan ook nog in de wetenschap, dat mensen daar fijne herinneringen aan hebben?
 
- Zou het niet beter zijn om mensen ook in hun jeugd te leren op een goede manier met emoties om te gaan,ook in de huiselijke kring, om te voor komen, dat ze zich bot vieren op personen die met hun emoties niets van doen hebben: vrouw,man,kinderen,scheidsrechters, verkeersdeelnemers(m/v)?
 
- Is het u bekend, dat in de tijd dat ik voetbalde van jongs af aan werd geleerd: mondje dicht tegen de scheidsrechter en dat bij overtreding je uit het veld werd gehaald.?Door de eigen elftal leider! Met als gevolg: je hield je mond wel dicht!
 
-Zou het niet tijd worden, dat mensen gaan leren te ontdekken waar hun agressie vandaan komt? Zoals bij de heer Onkenhout: Tjonge ,tjonge,hij had zich kapot geergerd, dat ook 50-gers zoals hij een week niet kunnen spelen. En waarom? Omdat zijn verwachting niet uitkomt? en dan worden we boos.
 
-Vind u ook niet, dat van de heer Onkenhout mag worden verwacht, dat hij zich los kan maken van zijn eigen belangetje en zich rekenschap geeft van een groter belang dan hij zelf en zijn maten: het maken van een statement in het belang van een grotere zaak?
 
 
Nee,op scholen worden we vol gepropt met mentale zaken: rekenen,spreken,talen aardrijkskunde,geschiedenis,wiskunde,meetkunde,natuurkunde,etc,etc.  We worden geprogrammeerd in een bepaalde richting waarin de ratio centraal staat. Hoe we om moeten gaan met ons gevoel,met onze emoties? niets van dat al. We denken, dat niet nuttig is. Niet in financiële zin nuttig. De samenleving zou zich een hoop geld kunnen besparen als dit soort zaken wel werd geleerd op school. En niet als vak,dat we erbij doen. Nee,als een vak dat zwaar mee telt!
 
26. mrt, 2015

woensdag 1 mei 2013

EEN BIJZONDERE KONING!

 
Heel lang geleden was er een land. Niet zomaar een land. Een heel bijzonder land. Een land waar mensen tevreden waren met wat ze hadden en ook met wat ze niet hadden. En ze hadden een Koning. Niet zo maar een Koning. Een bijzondere Koning. De koning van dat land voelde zich niet verheven boven zijn volk. Als eerste onder zijn gelijken stond hij midden tussen zijn volk. En toch wist en zag iedereen, dat is onze Koning. En vaak als mensen ziek waren gingen ze naar het paleis en de Koning had alle tijd voor ze. Hij pakte dan een hand en keek hen indringend in de ogen. De mensen konden nooit precies na vertellen wat er dan gebeurde. En als ze dan weer terug gingen naar huis voelde ze onderweg zich langzamerhand weer opknappen. Ook zei de Koning zinnen als : je bent je eigen Koning. Ga heen en onderzoek je zelf,opdat jij je eigen Koning kan worden. De mensen vonden dat in het begin wel raar. Geleidelijk aan begonnen ze te ontdekken wat hun Koning met dat soort zinnen bedoelden. Er ontstonden koningskringen waarin mensen met elkaar op onderzoek gingen. Zichzelf en elkaar gingen bevragen op hun eigen koningschap. Wow, Dat is tof,kon je in die tijd in de "kranten lezen "als weer een lid van een koningskring werd geciteerd. Nou ja, er waren natuurlijk in die tijd nog geen kranten,zoals we die nu kennen. Ze hadden zo hun eigen mondelinge nieuwsvoorziening. Dat was een feest op zich! Natuurlijk de Koning kon niet iedereen genezen.En ook de mensen die naar de Koning gingen en niet meer beter werden,voelden zich getroost wanneer de Koning hen in de ogen keek. Ze voelden zich gezien in hun leven,in wat zich van binnen bij hen afspeelden. En zonder uitzondering kwam er een serene rust over hen en een weldadige aanvaarding van wat het te wachten stond. 

en iemand op facebook reageerde met: en ze leefden nog lang en gelukkig.
Dat niet alleen. Er was nog iets bijzonders met de Koning en zijn volk. Op zekere dag ging de Koning een rondreis maken en bleef in iedere dorp wel een week. En elke dag kwamen de dorpelingen naar een plek in het dorp waar iedereen kon zitten en beschut was tegen de zon. Meestal in de schaduw van een grote,oude boom. En de koning vertelde dan over zijn dromen,zijn nachtelijke ingevingen,of zijn weten. Dat het leven een feest kan zijn als we kunnen zijn met wat er is. Een feest kan zijn als we leven vanuit eenheid. Eenheid? Daar heb je onze Koning weer,waren de eerste reacties als de Koning daarover ging vertellen. En ze wisten, dat hun rare Koning waar ze zoveel van hielden,niet zo maar iets vertelde. Dat achter wat zij in het begin raar vonden,een grote wijsheid school.En de Koning liet in elk dorp de mensen rustig uitraren,omdat hij wist, dat het hen ontvankelijk zou maken voor wat hij te vertellen had.Ja, sprak hij dan,er is geen wij en zij en ik en jij. Ho,ho,wacht even,dat ging de meeste dorpelingen toch echt te ver. Geen wij en zij en geen ik en jij? Dat kan toch niet? Jawel sprak de Koning dan. We zijn allemaal met elkaar verbonden,of we het nou willen of niet. We zijn niet van elkaar afgescheiden. En ook niet van de dieren en de natuur. Ja ,maar hoe kan dat nou. Dan hebben ze me altijd het verkeerde geleerd. En de Koning legde dan uit dat er geen verkeerde leren bestaat of bestond. Dat de meesters in het land hun best hadden gedaan om naar hun beste weten te vertellen over het leven. En dat die kennis aan verandering onderhevig is. Er nieuwe inzichten kunnen ontstaan.Dat we de meesters dankbaar moesten zijn----de meesters onder de dorpelingen fleurden bij die woorden altijd weer op- omdat zij de basis hadden gelegd en hun voorgangers en hun voorgangers enzovoort. Oh ja.dat is waar. Er wordt altijd voortgebouwd op de kennis en het weten van onze ouders en voorouders. Dat wisten de mensen heel goed. Zo was het met de ontwikkeling van veel ambachten en de landbouw en het houden van dieren ook gegaan. Dat was ook niet altijd hetzelfde gegaan.En ze werden enthousiast.Vertel,vertel en de Koning vertelde en eindigde steevast met: ga zelf op onderzoek uit,ga elkaar bevragen,ga jezelf bevragen en deel de antwoorden en kijk en voel of je die eenheid kunt ervaren en wat dat met je doet. Hoe je leven en het leven in je dorp er dan uit gaat zien.En er ontstonden spontaan eenheidskringen waarin mensen met elkaar in gesprek gingen.Niet vanuit kennis. Van uit weten,vanuit ervaren,vanuit delen.En ze leefden inderdaad nog lang en gelukkig.
 
24. feb, 2015


De Guru is niet een of andere wijze man/vrouw die mij verteld hoe ik wel of niet heb te leven,die zijn/haar wijsheid aan mij openbaart.Niet iemand waartoe de verhouding is die van meester/slaaf. Het(man/vrouw) is een leermeester(es) in duizend en een gedaanten,vormen. Een mens,een boom,een bloem,een gedachte,een auto,een dier waarin ik het licht kan zien en de duisternis en dan toch weer het licht.En waarmee ik de verbinding maak of niet. In die zin ben ik en de ander(levend wezen of ding,dat in essentie ook levend wezen is) de Guru, de sweet Lord. Met dank aan George Harrison. 

Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, t...
YOUTUBE.COM

 

11. feb, 2015

Ooit zei ik in een interview,dat DE waarheid niet bestaat,dat er honderden waarheden zijn,nu zou ik zeggen,dat er net zoveel waarheden zijn als er harten zijn.De enige waarheid die voor mij van belang is ,is die waarheid die mijn hart me vertelt. Daar waar mensen de waarheid claimen: Een kerk,een geloof,een voetbalclub,een mening begint de afscheiding, begint de oorlog bij onszelf. Om je eigen waarheid te kunnen horen is stilte noodzakelijk en een zekere soberheid in distracties,wil het eigen innerlijk weten en de verbinding met het kosmische weten tot ontvouwing kunnen komen.

 
Like ·  · 
11. feb, 2015

En dan is er niets meer en is er alles. In de stilte van je hart,in de stilte van je hart is slechts zijn en stopt het vragen,omdat het hart snapt,dat er geen antwoorden zijn,want achter elk antwoord,ligt weer een nieuwe vraag,daarom laat ons de warmte,de troost het alles en niets van ons hart zoeken,waar de verbinding is met alles en het niets,met jou en hem en haar,met iedereen,totdat we opgenomen worden in het eindeloze,,eeuwige weten en niet weten en wiegen we onszelf en ...wiegen we elkaar weg van de pijn,van het verdriet,want het nu ,zegt de wijze vrouw ,kent slechts zijn,maar.... sputtert het ego, stil maar lief, fluistert het hart ik ben bij,je ,altijd bij je ,je bent echt nooit alleen, vertrouw op me,geef me je handen, laat me je voelen,laat me je omhelzen,laat me je in de ogen kijken,laat me je troosten,laat me de diepte van je ziel zien,voorzichtig,langzaam,het zou je te veel kunnen worden.....en wat de ziel wil....laat ons in stilte samen zijn....zomaar.....in naam van de liefde,compassie en de harmonie.....