3. aug, 2015

NON-DUALITEIT:EEN REALITEIT

NON DUALITEIT:EEN REALITEIT

 

Een week of wat geleden had ik een mooie ontmoeting met twee lieve vrienden. En de vrouw van de twee bracht op een gegeven moment het onderwerp non-dualiteit aan de orde. Iemand was daar met haar over begonnen en ze moest er niets van hebben. Aanvankelijk.

Later benoemde ze zelf: zal wel weerstand zijn. Al pratend kwam er wel meer ontspanning in haar afwijzing. Thuisgekomen liet het onderwerp me niet los. Ik herinnerde me, dat vorig jaar een coach me hierover aansprak en me liet weten, dat t wel iets voor mij zou zijn. Heb toen een boek gekocht. Ben begonnen met lezen en heb t niet uitgelezen. Heb t boek opgezocht en ben t opnieuw gaan lezen en heb t nu helemaal gelezen. De zoektocht ging verder. Vond nog een artikel uit 1986 en wist me nog iets uit een boek te herinneren, ook uit die periode.

Een en ander bracht me tot de voorlopige conclusie dat er 3 soorten non-dualiteit bestaan. Of het soorten zijn,weet ik,overigens niet eens zeker. Laat ik aangeven wat mijn bevindingen zijn. Wellicht is dat een beter woord.

Bevinding 1. In het artikel gedateerd 1986 schrijf ik onder de titel “heel de samenleving”, dat mensen in uitersten denken. Denk bijvoorbeeld aan de politiek. Mensen zijn liberaal of socialist. Men is liberaal met uitsluiting van een socialist te zijn en andersom.Dit denken of dit of dat is flink geworteld in onze samenleving. Ik vond en vind dat een manco. Volgens mij zijn we meer gebaat bij en-en denken. Zowel het een als het ander. In die tijd was er de schrijver van het boek “small is beautiful “,ene Schumacher , die het in een ander boek ( Gids voor de verdoolden)zo verwoordde:bepaalde problemen van het samenleven zijn divergent. En deze zijn niet op te lossen door te kiezen voor of het een ,of het andere. Zo schrijft hij:”Zo is in een samenleving zowel behoefte aan stabiliteit als aan verandering,aan tradities zowel als hervormingen;behartiging van het openbaar belang zowel als particulier belang;een geleide zowel als een vrije economie;orde zowel als vrijheid;groei zowel als verval: overal bestaat een gezonde samenleving bij de gratie van het gelijktijdig nastreven van aan elkaar tegenstrijdige doelen””

Een andere interessante denker uit die tijd was ene Fritjoff Capra die naar het Oosten(Azië) kijkend en zich verdiepend in de oosterse manier van denken verkondigt na een uitgebreid onderzoek van de oosterse en westerse wetenschapsopvatting de stelling, dat de keus er nooit een is tussen of het een of het ander. Met andere woorden dat het gaat om het verzoenen van schijnbare tegenstellingen in een samenhangend geheel. Hierbij gaat het om allerlei denkbare tegengestelde begrippen als: mooi/lelijk,;goed;kwaad;rijk/arm;actief/passief;dood en leven. En als het om politiek gaat: liberalisme en socialisme.

Met nadruk stel ik ,dat het gaat om een samenhangend geheel van tegengestelde begrippen. In dat artikel geef ik het volgende voorbeeld.

Een herfstblad symboliseert het afsterven van een boom. De bladeren vallen van de boom: de boom wordt kaal en het blad is dood. Gelijktijdig staat de boom in al zijn kaalheid met zijn wortels in de grond: levend. Zo vallen dood en leven samen. Op dezelfde manier als actief en passief kunnen samenvallen.. Ook wetenschappers ,overigens in feite kennisschappers,weten soms te ontkomen aan de valse keuze tussen of het ene of het andere. Voorbeelden: Norbert Elias en C.G. Jung.Het voert te ver om hier verder op in te gaan. Wellicht doe ik dat nog wel een keer.

 

De tweede bevinding. In het Hart van de Onderneming introduceren Leeuwerk c.c. drie begrippen die ze zien als een verbinding tussen tegenpolen. Die begrippen zijn: Perspectiviteit. verbindt de tegenpolen objectiviteit en subjectiviteit. Ontvankelijkheid. Verbindt activiteit en passiviteit en tenslotte Betrokkenheid. Verbindt abstractie en konkreet.

 

De derde bevinding. De zon kan niet zonder de schaduw. Nog sterker, zeg je zon,zeg je schaduw. Het een staat niet los van het ander. Elke tegenstelling is de uitdrukking van een energie Als je alleen de zon wilt ervaren en niet de schaduw, dan leef je de dualiteit.Als je de schaduw weigert te beleven, zul je op termijn de zonkant ook niet meer ervaren.. Het is ALLE dingen die in het non-duale weerspiegeld worden. Het gaat om de eenheid en die te ervaren. Dat is niet eenvoudig in een wereld die vergeven is van afgescheidenheid en dus dualiteit. Dus gooien we gif op het land,sluiten we dieren op etc. etc. We vergeten dan dat de wereld ,dat ben ik. Alles. omdat alles een is. Niet afgescheiden. Hiermee houden we ook de pijn van afgescheiden zijn mee in stand. Goede voorbeelden van afgescheiden zijn en wat dat met mensen doet vind ik regelmatig op Facebook. Hierbij een voorbeeld.

Hoe ver gaan ze? als je niet eens een mening mag hebben over iets en ze jou daarvoor al veroordelen en oppakken dan gaat mij dat veel te ver, alleen al een vermoeden dat jij anders denkt dan de rest willen ze gaan aanpakken, waar is dan je recht als mens zijnde dan nog? dat allemaal onder de naam van terrorisme terwijl dat niet eens bestaat maar door het systeem zelf gecreëerd is om angst te zaaien.

Het wordt echt tijd dat het volk samen komt en samen gaat werken voordat belachelijke wetgevingen komen die hun de vrij hand geven.

Zij mogen van alles en wij moeten lijden onder hun controle? Dat is zeker niet de bedoeling.

Al in de eerste paar woorden wordt de afgescheidenheid  geschapen; ze. Dat ben ik niet, maar zij. Ik ben goed en zij niet. De deuger en de niet- deuger. Jij en de rest als onderscheid even later. Terwijl jij alles bent: de deuger en de niet deuger. Dan wordt er ook een scheiding geschapen tussen Het Systeem en Het Volk. Dit is eigenlijk een dubbel onderscheid. Allereerst wordt het ontkend dat Het Systeem mensen zijn en wordt het systeem, dus andere mensen tegenover degenen gezet die dit zegt of schrijft. Ik/wij tegenover zij,hullie, Wederom onderscheid tussen deugers en niet -deugers. Dan het onderscheid tussen  Het volk en hun.

Vergeten wordt hierbij,overigens, dat het volk ook uit mensen bestaat die allerlei verschillende opvattingen en strevingen hebben die van elkaar kunnen verschillen en vaak ook verschillen.

En zo blijft de afgescheidenheid in stand. Waarom? Omdat mensen hierdoor de pijnlijke waarheid niet onder ogen hoeven te zien. Zoals Etty Hillesum het verwoordde (leefde tijdens tweede wereldoorlog)Alle catastrofes komen voort uit onszelf. Wij zijn de catastrophe, Wij zijn alles. Het goede en het kwade en daar verantwoordelijkheid voor nemen doet ons uit de afgescheidenheid stappen en in de eenheid..

Ik trof deze uitleg aan over non-dualiteit: Non-dualiteit betekent dat je vrij bent van weerstand tegen dat wat is. Je bent niet meer in strijd met de dingen die zich voordoen. Alles vindt plaats zoals het moet plaatsvinden en jij bent erbij om alles in de leegte die je bent te ontvangen,waar te nemen en in de volheid van je hart te omarmen.(pagina 121,alles over niets)

 

Een levenslange uitdaging en wellicht eeuwenlange!