26. mrt, 2015

(sport)-geweld begint bij ons zelf

 

 

maandag 10 december 2012

(SPORT)-GEWELD BEGINT BIJ ONS ZELF

 
                                                         (SPORT) -GEWELDIn allerlei commentaren heb ik gemist , dat de oplossing bij ons zelf begint. Onze eigen kleine geweldsuitingen en de ontkenning daarvan. En dat we daardoor ons eigen geweld projecteren in de buitenwereld. En met een  niet letterlijke verwijzing naar de regels die Etty Hillesum ooit schreef tijdens de tweede wereldoorloog: ik kan wel naar die duitse soldaten wijzen,maar hoe is met mijn eigen geweld als ik weer eens mijn buurman af snauw. En we zouden ons af dienen te vragen waarom is er geweld? Omdat we onvoldoende liefde in ons hebben. Omdat we in ons leven onvoldoende liefde hebben ervaren. En dus is het zaak daar aan te gaan werken. iedere dag te werken aan het bevrijden van ons zelf van de demonen uit het verleden: gebrek aan liefde,niet gezien te hebben gevoeld,in de steek te zijn gelaten of gevoeld hebben,mishandeld zijn et.etc. We hebben te werken aan het bevrijden van de liefde in ons zelf en zo in anderen Dan pas zal het niet meer nodig zijn om ons eigen geweld te projecteren in de buitenwereld. Het huidige geweld is een schreeuw aan ieder van ons: Kijk naar je zelf! Hoe is het met je eigen geweld gesteld? Wie snauw je af,wie laat je in de steek,wie mishandel je- verbaal of fysiek of non-verbaal. Hou je wel genoeg van jezelf.? etc. etc. Ja ik weet: het is prettiger naar anderen te wijzen dan zelfonderzoek te doen en te kijken naar wat we zelf hebben te veranderen. Toch is dat mijns inziens de enige weg !
In de Volkskrant van vandaag schrijft Peter Middendorp ,dat hij  begrip heeft voor het schelden op scheidsrechters en daar ook hartstochtelijk aan heeft meegedaan. Overigens is  het woord hartstochtelijk in dit verband niet juist. Dat moet egotochtelijk zijn. Hoe dan ook ,ik heb naar aanleiding van zijn column een aantal vragen gesteld :- is er ooit op de scholen die heeft doorlopen u  geleerd hoe je adekwaat met emoties kunt omgaan?
 
 
- is er in uw gezin waar u bent groot gebracht ooit aandacht besteed aan het op een adequate manier omgaan met emoties?
 
 
- Is u ooit geleerd dat emoties als ze zo heftig zijn,niets van doen hebben met het heden,maar het verleden wordt geraakt?
 
-Heeft u zich ooit gerealiseerd, dat een competitiewedstrijd überhaupt niet 
gespeeld kan worden als er geen scheidsrechter is?
 
-Zou alleen al om het feit, dat een scheidsrechter zijn vrije tijd opoffert om u of mijnheer Onkenhout 90 minuten plezier te doen hebben,hij gerespecteerd dient te worden en niet te worden uitgescholden?
 
- Heeft u zich ooit afgevraagd waar u en de Onkenhouts het recht van daan halen om hun onvermogen met emoties om te gaan bot te vieren op een scheidsrechter?
 
- Waar haalt u het idee vandaan, dat voetbal is uitgevonden om  agressie in goede banen te leiden?
 
- Zou u zich lenen voor een wekelijkse scheldpartij van 90 minuten en dat iedere week en dan ook nog in de wetenschap, dat mensen daar fijne herinneringen aan hebben?
 
- Zou het niet beter zijn om mensen ook in hun jeugd te leren op een goede manier met emoties om te gaan,ook in de huiselijke kring, om te voor komen, dat ze zich bot vieren op personen die met hun emoties niets van doen hebben: vrouw,man,kinderen,scheidsrechters, verkeersdeelnemers(m/v)?
 
- Is het u bekend, dat in de tijd dat ik voetbalde van jongs af aan werd geleerd: mondje dicht tegen de scheidsrechter en dat bij overtreding je uit het veld werd gehaald.?Door de eigen elftal leider! Met als gevolg: je hield je mond wel dicht!
 
-Zou het niet tijd worden, dat mensen gaan leren te ontdekken waar hun agressie vandaan komt? Zoals bij de heer Onkenhout: Tjonge ,tjonge,hij had zich kapot geergerd, dat ook 50-gers zoals hij een week niet kunnen spelen. En waarom? Omdat zijn verwachting niet uitkomt? en dan worden we boos.
 
-Vind u ook niet, dat van de heer Onkenhout mag worden verwacht, dat hij zich los kan maken van zijn eigen belangetje en zich rekenschap geeft van een groter belang dan hij zelf en zijn maten: het maken van een statement in het belang van een grotere zaak?
 
 
Nee,op scholen worden we vol gepropt met mentale zaken: rekenen,spreken,talen aardrijkskunde,geschiedenis,wiskunde,meetkunde,natuurkunde,etc,etc.  We worden geprogrammeerd in een bepaalde richting waarin de ratio centraal staat. Hoe we om moeten gaan met ons gevoel,met onze emoties? niets van dat al. We denken, dat niet nuttig is. Niet in financiële zin nuttig. De samenleving zou zich een hoop geld kunnen besparen als dit soort zaken wel werd geleerd op school. En niet als vak,dat we erbij doen. Nee,als een vak dat zwaar mee telt!