11. feb, 2015

In de Stilte van je Hart

En dan is er niets meer en is er alles. In de stilte van je hart,in de stilte van je hart is slechts zijn en stopt het vragen,omdat het hart snapt,dat er geen antwoorden zijn,want achter elk antwoord,ligt weer een nieuwe vraag,daarom laat ons de warmte,de troost het alles en niets van ons hart zoeken,waar de verbinding is met alles en het niets,met jou en hem en haar,met iedereen,totdat we opgenomen worden in het eindeloze,,eeuwige weten en niet weten en wiegen we onszelf en ...wiegen we elkaar weg van de pijn,van het verdriet,want het nu ,zegt de wijze vrouw ,kent slechts zijn,maar.... sputtert het ego, stil maar lief, fluistert het hart ik ben bij,je ,altijd bij je ,je bent echt nooit alleen, vertrouw op me,geef me je handen, laat me je voelen,laat me je omhelzen,laat me je in de ogen kijken,laat me je troosten,laat me de diepte van je ziel zien,voorzichtig,langzaam,het zou je te veel kunnen worden.....en wat de ziel wil....laat ons in stilte samen zijn....zomaar.....in naam van de liefde,compassie en de harmonie.....