6. feb, 2015

Zoek het niet buiten jezelf

 

Stop met zoeken buiten jezelf
Je zult het DAAR niet vinden
waarom DAAR als het zit in jou
het zit allemaal in jou

Stop met het wijzen met die vinger 
naar de ander
Er wijzen er drie naar jou
het zit allemaal in jou en jou 
en mij en mij

Stop met het verheerlijken
of het verketteren van de ander
want het zit allemaal in jou en jou
en mij en mij

Laat het licht er maar op schijnen
ont-dek je eigen licht
je eigen schaduw

Dan heel je jezelf
en de wereld om je heen

Dan wordt de wereld lichter
en leef je vanuit je zijn
verbonden met de bron
je eigen Goddelijk zijn

Die vind je niet in idolen
ook niet in die afschuwelijke man of vrouw

die vonk die regent alleen van binnen
en straalt zijn licht om je heen.

Stop met al die irritaties
te wijten aan hem of haar
we zijn allemaal spiegels
spiegels voor elkaar
dus het zit in jou,en jou en jou
en mij en mij

Durf je het aan
of ren je ervoor weg
die zoektocht in jezelf
dat is het doel
dat is het doel
waarvoor we zijn hier
op deez aarde

Wie ben ik
waar kom ik vandaan
waar ga ik heen

Stop met zoeken buiten je
verwijder het overtollige steen
in jezelf

En je ster gaat stralen 
al om je heen
je ster gaat stralen
wellicht ben je daar het meeste bang voor
je ster die groots gaat stralen

Allicht,allicht,allicht
allicht allicht allicht
je bent al licht
je bent,je bent,je bent