Blog-Liefde overwint alles

3. aug, 2015

NON DUALITEIT:EEN REALITEIT

 

Een week of wat geleden had ik een mooie ontmoeting met twee lieve vrienden. En de vrouw van de twee bracht op een gegeven moment het onderwerp non-dualiteit aan de orde. Iemand was daar met haar over begonnen en ze moest er niets van hebben. Aanvankelijk.

Later benoemde ze zelf: zal wel weerstand zijn. Al pratend kwam er wel meer ontspanning in haar afwijzing. Thuisgekomen liet het onderwerp me niet los. Ik herinnerde me, dat vorig jaar een coach me hierover aansprak en me liet weten, dat t wel iets voor mij zou zijn. Heb toen een boek gekocht. Ben begonnen met lezen en heb t niet uitgelezen. Heb t boek opgezocht en ben t opnieuw gaan lezen en heb t nu helemaal gelezen. De zoektocht ging verder. Vond nog een artikel uit 1986 en wist me nog iets uit een boek te herinneren, ook uit die periode.

Een en ander bracht me tot de voorlopige conclusie dat er 3 soorten non-dualiteit bestaan. Of het soorten zijn,weet ik,overigens niet eens zeker. Laat ik aangeven wat mijn bevindingen zijn. Wellicht is dat een beter woord.

Bevinding 1. In het artikel gedateerd 1986 schrijf ik onder de titel “heel de samenleving”, dat mensen in uitersten denken. Denk bijvoorbeeld aan de politiek. Mensen zijn liberaal of socialist. Men is liberaal met uitsluiting van een socialist te zijn en andersom.Dit denken of dit of dat is flink geworteld in onze samenleving. Ik vond en vind dat een manco. Volgens mij zijn we meer gebaat bij en-en denken. Zowel het een als het ander. In die tijd was er de schrijver van het boek “small is beautiful “,ene Schumacher , die het in een ander boek ( Gids voor de verdoolden)zo verwoordde:bepaalde problemen van het samenleven zijn divergent. En deze zijn niet op te lossen door te kiezen voor of het een ,of het andere. Zo schrijft hij:”Zo is in een samenleving zowel behoefte aan stabiliteit als aan verandering,aan tradities zowel als hervormingen;behartiging van het openbaar belang zowel als particulier belang;een geleide zowel als een vrije economie;orde zowel als vrijheid;groei zowel als verval: overal bestaat een gezonde samenleving bij de gratie van het gelijktijdig nastreven van aan elkaar tegenstrijdige doelen””

Een andere interessante denker uit die tijd was ene Fritjoff Capra die naar het Oosten(Azië) kijkend en zich verdiepend in de oosterse manier van denken verkondigt na een uitgebreid onderzoek van de oosterse en westerse wetenschapsopvatting de stelling, dat de keus er nooit een is tussen of het een of het ander. Met andere woorden dat het gaat om het verzoenen van schijnbare tegenstellingen in een samenhangend geheel. Hierbij gaat het om allerlei denkbare tegengestelde begrippen als: mooi/lelijk,;goed;kwaad;rijk/arm;actief/passief;dood en leven. En als het om politiek gaat: liberalisme en socialisme.

Met nadruk stel ik ,dat het gaat om een samenhangend geheel van tegengestelde begrippen. In dat artikel geef ik het volgende voorbeeld.

Een herfstblad symboliseert het afsterven van een boom. De bladeren vallen van de boom: de boom wordt kaal en het blad is dood. Gelijktijdig staat de boom in al zijn kaalheid met zijn wortels in de grond: levend. Zo vallen dood en leven samen. Op dezelfde manier als actief en passief kunnen samenvallen.. Ook wetenschappers ,overigens in feite kennisschappers,weten soms te ontkomen aan de valse keuze tussen of het ene of het andere. Voorbeelden: Norbert Elias en C.G. Jung.Het voert te ver om hier verder op in te gaan. Wellicht doe ik dat nog wel een keer.

 

De tweede bevinding. In het Hart van de Onderneming introduceren Leeuwerk c.c. drie begrippen die ze zien als een verbinding tussen tegenpolen. Die begrippen zijn: Perspectiviteit. verbindt de tegenpolen objectiviteit en subjectiviteit. Ontvankelijkheid. Verbindt activiteit en passiviteit en tenslotte Betrokkenheid. Verbindt abstractie en konkreet.

 

De derde bevinding. De zon kan niet zonder de schaduw. Nog sterker, zeg je zon,zeg je schaduw. Het een staat niet los van het ander. Elke tegenstelling is de uitdrukking van een energie Als je alleen de zon wilt ervaren en niet de schaduw, dan leef je de dualiteit.Als je de schaduw weigert te beleven, zul je op termijn de zonkant ook niet meer ervaren.. Het is ALLE dingen die in het non-duale weerspiegeld worden. Het gaat om de eenheid en die te ervaren. Dat is niet eenvoudig in een wereld die vergeven is van afgescheidenheid en dus dualiteit. Dus gooien we gif op het land,sluiten we dieren op etc. etc. We vergeten dan dat de wereld ,dat ben ik. Alles. omdat alles een is. Niet afgescheiden. Hiermee houden we ook de pijn van afgescheiden zijn mee in stand. Goede voorbeelden van afgescheiden zijn en wat dat met mensen doet vind ik regelmatig op Facebook. Hierbij een voorbeeld.

Hoe ver gaan ze? als je niet eens een mening mag hebben over iets en ze jou daarvoor al veroordelen en oppakken dan gaat mij dat veel te ver, alleen al een vermoeden dat jij anders denkt dan de rest willen ze gaan aanpakken, waar is dan je recht als mens zijnde dan nog? dat allemaal onder de naam van terrorisme terwijl dat niet eens bestaat maar door het systeem zelf gecreëerd is om angst te zaaien.

Het wordt echt tijd dat het volk samen komt en samen gaat werken voordat belachelijke wetgevingen komen die hun de vrij hand geven.

Zij mogen van alles en wij moeten lijden onder hun controle? Dat is zeker niet de bedoeling.

Al in de eerste paar woorden wordt de afgescheidenheid  geschapen; ze. Dat ben ik niet, maar zij. Ik ben goed en zij niet. De deuger en de niet- deuger. Jij en de rest als onderscheid even later. Terwijl jij alles bent: de deuger en de niet deuger. Dan wordt er ook een scheiding geschapen tussen Het Systeem en Het Volk. Dit is eigenlijk een dubbel onderscheid. Allereerst wordt het ontkend dat Het Systeem mensen zijn en wordt het systeem, dus andere mensen tegenover degenen gezet die dit zegt of schrijft. Ik/wij tegenover zij,hullie, Wederom onderscheid tussen deugers en niet -deugers. Dan het onderscheid tussen  Het volk en hun.

Vergeten wordt hierbij,overigens, dat het volk ook uit mensen bestaat die allerlei verschillende opvattingen en strevingen hebben die van elkaar kunnen verschillen en vaak ook verschillen.

En zo blijft de afgescheidenheid in stand. Waarom? Omdat mensen hierdoor de pijnlijke waarheid niet onder ogen hoeven te zien. Zoals Etty Hillesum het verwoordde (leefde tijdens tweede wereldoorlog)Alle catastrofes komen voort uit onszelf. Wij zijn de catastrophe, Wij zijn alles. Het goede en het kwade en daar verantwoordelijkheid voor nemen doet ons uit de afgescheidenheid stappen en in de eenheid..

Ik trof deze uitleg aan over non-dualiteit: Non-dualiteit betekent dat je vrij bent van weerstand tegen dat wat is. Je bent niet meer in strijd met de dingen die zich voordoen. Alles vindt plaats zoals het moet plaatsvinden en jij bent erbij om alles in de leegte die je bent te ontvangen,waar te nemen en in de volheid van je hart te omarmen.(pagina 121,alles over niets)

 

Een levenslange uitdaging en wellicht eeuwenlange!

 

29. mrt, 2015

21 April 2014

Stop met zoeken buiten jezelf
Je zult het DAAR niet vinden
waarom DAAR als het zit in jou
het zit allemaal in jou

Stop met het wijzen met die vinger 
naar de ander
Er wijzen er drie naar jou
het zit allemaal in jou en jou 
en mij en mij

Stop met het verheerlijken
of het verketteren van de ander
want het zit allemaal in jou en jou
en mij en mij

Laat het licht er maar op schijnen
ont-dek je eigen licht
je eigen schaduw

Dan heel je jezelf
en de wereld om je heen

Dan wordt de wereld lichter
en leef je vanuit je zijn
verbonden met de bron
je eigen Goddelijk zijn

Die vind je niet in idolen
ook niet in die afschuwelijke man of vrouw

die vonk die regent alleen van binnen
en straalt zijn licht om je heen.

Stop met al die irritaties
te wijten aan hem of haar
we zijn allemaal spiegels
spiegels voor elkaar
dus het zit in jou,en jou en jou
en mij en mij

Durf je het aan
of ren je ervoor weg
die zoektocht in jezelf
dat is het doel
dat is het doel
waarvoor we zijn hier
op deez aarde

Wie ben ik
waar kom ik vandaan
waar ga ik heen

Stop met zoeken buiten je
verwijder het overtollige steen
in jezelf

En je ster gaat stralen 
al om je heen
je ster gaat stralen
wellicht ben je daar het meeste bang voor
je ster die groots gaat stralen

Allicht,allicht,allicht(1)
allicht allicht allicht
je bent al licht
je bent,je bent,je bent

ik ben al licht
ik ben al licht
ik ben al licht
ik ben ,
ik ben
ik ben

26. mrt, 2015

woensdag 8 augustus 2012

een nieuw paradigma:leven vanuit eenheid

 
Eenheid
Als kind had ik sterk het gevoel in een andere wereld terecht te zijn gekomen dan ik kende. Een merkwaardige wereld. Met vreemde mensen om me heen. Ik zou nu zeggen: ik speelde een rol in de verkeerde film. Ik voelde me verbonden met mezelf,de mensen,de natuur en had een verbinding met hemel en aarde. Voor mij was dat van zelfsprekend. En dacht,dat voor iedereen zo was. De laatste ben ik steeds weer aan het ontdekken, dat die wereld uit mijn kindertijd de echte wereld is. Nogal confronterend was het gebeuren tijdens een retreat in Zwitserland. Hieronder wat ik ervaarde:
Toen ik dat grote hart op de flip-over zag- was het laatste ochtend-was ik geraakt,tranen in mijn ogen. Omdat ik me realiseerde,dat dat grote hart met die klein harten daarin,de wereld was,zoals ik die als klein kind zag en ervoer. Mij werd echter verteld en de mensen om me heen gedroegen zich ook zo anders, als het ware, om me te vertellen, dat de echte wereld een andere is ,waaraan ik me aan heb aan te passen. .....En
uiteindelijk dacht ik ,dat mijn wereld niet de echte is en ik paste me aan.
Die tekening op die flip-over bracht me terug naar die wereld,die vergeten wereld van eenheid. En ik realiseerde me,dat ik slechts een ding heb te doen: uit de wereld te stappen waarvan ik dacht dat die echt is en terug te gaan naar en in de wereld te stappen die ik kende als kind, verbonden, een wereld waar geen afscheiding is, geen hij en zij. En ik realiseerde me, dat de weg naar die wereld, de weg naar mijn hart is. Dat de weg die we gaan, individueel en collectief, de weg naar het hart is, want eenheid is gezeten in het hart. Zonder het Hart geen eenheid, het Hart omarmt alles. Het Hart kent geen oordelen. Het Hart is, Het Hart is, Het hart is. Wel, dit alles, volgens mij en ontdek je eigen waarheid!
26. mrt, 2015

donderdag 9 augustus 2012

 
LUISTEREN NAAR MUZIEK: EEN POORT NAAR VERBINDING
 
 
en dan het einde: tijd om weer te gaan slapen.........nee,tijd om wakker te blijven...........we hebben lang genoeg geslapen.....tijd om bij voortduring prior unity op en aan te roepen........om het leven te helen....mijn leven........ons leven......de wereld......we zijn een .....in vreugde......in pijn........in verdriet.........jouw pijn....is ....mijn pijn...jouw vreugde....de mijne....vergeving aan mezelf........de ander......verbonden met me zelf.....de ander....de wereld....de hemel....de...aarde......het kan.......omdat het moet........anders.........de vlinder.......kleurrijk.......
de true colors....... 
 
waarom niet.......heb geen vrees.....want ik ben ben altijd bij je........nooit alleen.....we zijn al een.....het is er.......ga het ont-dekken....meer en meer .....dat schitterende een zijn....bewust zijn .......van moment tot moment voelen zonder weerga zoals het Hart.........grenzeloos.......
.liefde........... harten in harten......geen zij en wij.......al(l)een.....wij....
..in beleving.........nu....en .......dan......dus....altijd........samen.....geen tijd meer om te dromen........wakker zijn.........om te voelen......grenzeloos.........harten die spreken.........zwijgen..........in de eigen grootsheid..........goud ligt in ons........voor het grijpen........wie zijn wij omdat niet te doen........het licht te ontvangen....in het nu....in het zijn.......in het hart.......te leven....te vieren........open staan.......de handen uitgestrekt.....palmen naar boven....laat maar komen.....we vertrouwen....we handelen...in en vanuit.....mijn wijsheid-----onze wijsheid....de collectieve wijsheid......vanuit de ene realiteit naar de andere...........we delen...we helen.......we slapen niet meer......wakker....bewust.....we danken,we danken,we danken.
 
 
You with the sad eyes
Don’t be discouraged
Though I realize
It’s hard to take courage
In a world full of people
You can loose sight of it
When the darkness inside you
Makes you feel so small

But I see you true colors
Shining trough
I see you true colors
That’s why I love you
So don’t be afraid
To let them show
Your true colors
True colors
Are beautiful
Like a rainbow

Show me a smile
Don’t be unhappy
Can’t remember when
I last saw you laughing
If this world makes you crazy
And you’ve taken all you can bear
Just call me up
Because you’ll know I’ll be there

And I see your true colors
Shining trough
I see your true colors
That’s why I love you
So don’t be afraid
To let them show
You true colors
True colors
Are beautiful
Like a rainbow


You'll remember me when the west wind moves
Upon the fields of barley
You'll forget the sun in his jealous sky
As we walk in the fields of gold

So she took her love
For to gaze awhile
Upon the fields of barley
In his arms she fell as her hair came down
Among the fields of gold

Will you stay with me, will you be my love
Among the fields of barley
We'll forget the sun in his jealous sky
As we lie in the fields of gold

See the west wind move like a lover so
Upon the fields of barley
Feel her body rise when you kiss her mouth
Among the fields of gold
I never made promises lightly
And there have been some that I've broken
But I swear in the days still left
We'll walk in the fields of gold
We'll walk in the fields of gold

Many years have passed since those summer days
Among the fields of barley
See the children run as the sun goes down
Among the fields of gold
You'll remember me when the west wind moves
Upon the fields of barley
You can tell the sun in his jealous sky
When we walked in the fields of gold
When we walked in the fields of gold
When we walked in the fields of gold

Categorie:

Labels:

26. mrt, 2015

 

 

 

donderdag 24 juli 2014

RESPECT VOOR RUTTE EN TIMMERMANS

 
Respect voor Rutte. Ik ben geen vvd-er, zal t nooit worden. Dit gaat over vakmanschap en professionaliteit. Laat de emotie en de frustratie overal om heen er maar zijn.Als de mensen aan de knoppen maar hun hoofd er bij houden. Dit is een zeer gecompliceerde situatie waar we ons in bevinden en dan zijn onderbuikgevoelens,die begrijpelijk zijn,en er terecht zijn,geen verstandig kompas om op basis daarvan te handelen. Ik wens hem en de anderen in t crisisteam veel wijsheid,moed en steun toe. En bid voor Alle betrokkenen, die direct of indirect bij deze situatie zijn betrokken ,in welke hoedanigheid dan ook, dat ze hun hart zullen laten spreken en de Liefde wint. 


Nu dagen later, voeg ik er aan toe ,en respect voor Timmermans. Ik ben ook geen PVDA-er. Ook bij hem gaat het om vakmanschap en professionaliteit. En ik weet niet of het zo is afgesproken,maar ze vullen hun rollen evenwichtig in. Rutte,de minister -president, die de verbinding open houdt. Voorzichtig in zijn bewoordingen. En helder in wat hij wil. En Timmermans die in zijn rol als minister van Buitenlandse zaken meer zijn emoties kan tonen. En het is puur klasse,dat nu de lichamen naar Nederland komen. Ja, ik weet voor de nabestaanden kan het niet snel genoeg zijn. Iedereen die ooit in een bureaucratische context heeft gewerkt weet, dat in normale omstandigheden het al moeilijk is om iedereen dezelfde kant op te krijgen. Laat staan in een situatie als deze. Als je dan binnen een week de eerste lichamen naar Nederland weet te krijgen en dat vandaag een vervolg krijgt, dan past maar een woord: Chapeau!
 

DONKER EN LICHT.....EEN VLIEGTUIG DAT NEERSTORT

 
DONKER EN LICHT
Wat een pijn,wat een verdriet
een vliegtuig neergeschoten
hoog in de lucht
Ik zou wel willen gillen
ik zou wel willen slaan
ik zou wel willen moorden
Heeft het nog zin,dit bestaan?

en toch,en toch
is het leven de moeite waard
wraak heeft nog nooit een hart genezen
en toch,en toch
het leven is de moeite waard

een vliegtuig dat opstijgt
een kind dat lacht
een doelpunt van ajax(elke ander voetbalclub is ok)
een appeltaart met slagroom
dat is wat het leven bijzonder maakt

kijk naar de bomen in het voorjaar
kijk naar de vogels in de lucht
al is het lijden nog zo groot
het verdriet niet te bevatten
toch blijft het leven de moeite waard.

een pas verliefd stel
een net geboren baby
een veulen in de wei
dat is wat het leven bijzonder maakt

Wat een pijn,wat een verdriet
een vliegtuig neergeschoten
hoog in de lucht
mijn hart staat in brand
ik zou wel willen gillen
ik zou wel willen slaan
Ik zou wel willen moorden
heeft het nog zin ,dit bestaan
wraak heeft nog nooit een hart genezen
En toch,en toch
het leven is de moeite waard
Het leven is de moeite waard

Tekst/melodie Suur Maj Zonneveld
ps, de oorspronkelijke tekst ontstond na 11/9/2001. Heb de tekst aangepast aan het gebeuren met vlucht MH17