Bidden is een haast wel vergeten spirituele kracht. En de kracht moet niet worden onderschat. Reeds als kind ondervond ik dat. Door de machtstruktuur van de Rooms-katholieke kerk en opvattingen over o.a. man/vrouw ,sexualiteit, heb ook ik reeds als kind de kerk als instituut verlaten. Op latere leeftijd heb ik het kind- het gebed- uit het badwater weten te redden en gebruik ik het regelmatig. Hier een paar voorbeelden. Al dan niet in de vorm van een Novene. Een Novene is een wijze waarop op achtereenvolgende dagen(vaak 9 dagen en het kunnen er ook meer zijn) het zelfde gebed wordt gebeden.

 

Suur Maj kijkt en voelt graag met je mee welk gebed geeigend is voor de situatie waar je voor wilt bidden. Dat kan van alles zijn.

Gebed voor Afrika

Afrika brandt. Met een zekere regelmaat. Wellicht wel voortdurend. Veel nieuws wordt door die branden beheerst. Ruanda ,Zuid-afrika, Ethiopie,Liberia,Kenia….Het lijkt soms dat dat Afrika is. Maar Afrika is zoveel meer…zo rijk aan cultuur,aan grondstoffen,aan spiritualiteit,prachtige natuur,een dierenpracht,een manier van leven.

Anders dan onze manier van leven,maar daarom niet ...minder. We vergeten vaak, dat Afrika een rijke geschiedenis kent,van oudsher een orale literatuur kent. Afrika is zo veel meer. Natuurlijk die schaduwkant is er ook. Geen zon zonder schaduw.Maar welk land,welk continent heeft dat niet. Ook hier geldt wie zonder schaduwen is,hij/zij gooie de eerste steen. Dan kan niemand gooien. Althans, dat denk ik.

Hoe lang geleden is het nu helemaal , dat er in Europa aan de lopende band werd gevochten.

DROOM

Ik heb een droom. In mijn droom is Afrika welvarend en leven mensen vredevol,in harmonie met elkaar en is er genoeg voor iedereen. Wordt Afrika met respect behandeld door andere landen en continenten . In hun waarden gelaten. Meer bekeken vanuit de touareg-wijsheid:wie de ander bezoekt,moet zijn ogen openen en niet zijn mond. Wordt de rijkdom die de afrikanen bezitten weer aan hen teruggeven,of zijn minst gelijkelijk gedeeld.

GEBED

Ik geloof in de kracht van het gebed. Als jongen van twaalf heb ik die aan de lijve ondervonden. Vandaar. Als we nu met elkaar- ieder vanuit zijn/haar achtergrond, van uit zijn/haar eigen geloof zouden bidden voor Afrika. En voor wie niet gelooft op zijn/haar eigen wijze positief denkt aan Afrika. Als we dat met velen doen. Dan moet dat gevolgen hebben. Althans dat geloof ik. Als we dat doen ,ieder vanuit zijn/haar eigen traditie,dan moet dat gevolgen hebben. Althans dat geloof ik. We zijn uiteindelijk allemaal een, waar we ook vandaan komen.,waar we ook heengaan. De een is niet minder dan de ander. Verschillend, dat wel en dat zie ik als een rijkdom.

9 DAGEN

Ik stel voor onderstaand gebed 9 achtereenvolgende dagen te bidden. Op je eigen wijze. Er zijn mensen die bidden tot God, anderen tot Jahweh, Allah. Weer anderen tot een Godin of Godinnen, weer anderen tot hun voorouders. Weer anderen tot Kwan Yin, Buddha.Het is aan jou.

GEBED

Hemelse vader en liefhebbende God(geef je eigen woorden aan deze in!!)

Ik bid tot u om Afrika te helpen. Dat Afrika zich op een vredevolle en harmonieuze wijze mag ontwikkelen tot een continent waar mensen vreedzaam met elkaar samenleven,tot een continent waar genoeg is voor iedereen om menswaardig te leven,een continent waar vrouwen en kinderen worden gerespecteerd en waar hun leven telt.

Ik bid tot u om mensen in de rest van de wereld op een andere manier naar Afrika te leren kijken. Om hen te leren de rijkdom van Afrika te delen met de Afrikanen in de overtuiging dat er genoeg is voor iedereen. Hen te leren het beter weten los te laten en werkelijk hun hart te openen voor wat Afrika en de Afrikanen ten diepste is en zijn. Hen te leren de (ver)-oordelen los te laten en naar hen te kijken met de onbevangenheid van een kind.

Bijvoorbaat dank ik u voor uw zegeningen

 
 
  •  
    .